Fundacja

image_pdfimage_print

W 2014 roku Polska Żegluga Morska oraz Północna Izba Gospodarcza powołały Fundację Kongres Morski, która stała się organizatorem Kongresu.

Celami Fundacji są:

 • popularyzacja i wspieranie rozwoju gospodarki morskiej,
 • wzrost świadomości społeczności lokalnej, administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców i inwestorów w zakresie  stanu, roli i przyszłości gospodarki morskiej,
 • propagowanie lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości związanej z gospodarką morską,
 • wspieranie i promocja inicjatyw pozarządowych i społecznych dotyczących gospodarki morskiej,
 • stworzenie forum wymiany informacji i poglądów pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, przedstawicielami nauki,  administracją samorządową i rządową w zakresie gospodarki morskiej,
 • popularyzowanie zawodów związanych z gospodarką morską wśród młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju gospodarki morskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację konferencji, kongresów, kursów, seminariów naukowych, szkoleń,
 • prowadzenie oraz wspieranie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej w zakresie celów statutowych Fundacji,
 • współpracę z administracją samorządową i rządową, przedsiębiorcami, inwestorami, szkołami i uczelniami, innymi fundacjami i  organizacjami pozarządowymi w zakresie celów statutowych Fundacji,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie zagadnień gospodarki morskiej.

Dane rejestrowe:

Fundacja Kongres Morski
Al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin
NIP 852 260 68 17
REGON 321500790

Sprawozdania z działalności Fundacji:

ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016