image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

15 CZERWCA 2018
9:00-19:00 Rejestracja uczestników
10:00-11:30 Perspektywy rozwoju turystyki morskiej – panel rządowy & samorządowy (Fundacja Kongres Morski)
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Perspektywy rozwoju turystyki morskiej – panel inwestorów (Fundacja Kongres Morski )
13:30-14:30 Przerwa kawowa
14:30-14:45 Uroczyste otwarcie 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego
14:45-15:00 Wystąpienie inauguracyjne
15:00-16:00 Debata plenarna pt. Odpowiedź branży morskiej na globalne wyzwania klimatyczne, gospodarcze i społeczne zawarte w celach zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ
16:00-17:00 Lunch
Blok I
ŻEGLUGA, PORTY I STOCZNIE
Blok II
EDUKACJA I INNOWACJE
Blok III
RYBOŁÓWSTWO I EKOLOGIA
Panel I
Porty i żegluga morska
Panel I
Innowacje
Panel I
Rybołówstwo
17:00-18:00 Strategiczne inwestycje rozwojowe polskich portów morskich

Prelegent: Adam Meller Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni

Nowoczesny recykling statków jako działania innowacyjne

Prelegent: Krzysztof Kawczyński Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej

Przetwórstwo rybne w Polsce jako ważna gałąź gospodarki morskiej

 

18:00-19:00 Żegluga promowa na Bałtyku

Prelegent: Piotr Redmerski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PŻB S.A.

InnoShip dla działalności badawczo- rozwojowej
w sektorze stoczniowym

Prelegent: Jerzy Czuczman Forum Okrętowe

19:00 Bankiet
16 CZERWCA 2018
9:00-10:00 Rejestracja uczestników
Blok I
ŻEGLUGA, PORTY I STOCZNIE
Blok II
EDUKACJA I INNOWACJE
Blok III
RYBOŁÓWSTWO I EKOLOGIA
Panel II
Stocznie
Panel II
Edukacja morska
Panel II
Ekologia
10:00-10:50 Instrumenty finansowe dedykowane gospodarce morskiej – morski fundusz inwestycyjny

Prelegent: Jerzy Krok ekspert rynku finansowego

Przyszłość edukacji morskiej w Polsce

Prelegent: dr Janusz Karp Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w MGMiŻŚ

Tykająca bomba ekologiczna – wraki i amunicja w Morzu Bałtyckim

Prelegenci: dr hab. inż Joanna SzlinderRichert Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oraz dr Grzegorz Siedlewicz z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

10:50-11:40 Wyzwania branży morskiej z perspektywy praktyków

Prelegent: Bogumił Rogowski Prezydent Kapituły Stowarzyszenia Business Club Szczecin

Edukacyjna rola Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w tworzeniu kadr morskich

Prelegent: kpt. ż.w. Piotr Bidziński Przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

 Likwidacja skutków wyłowienia amunicji chemicznej zatopionej
w Bałtyku – ocena ryzyka

Prelegenci: kmdr dr Bartłomiej Pączek Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów na Akademii Marynarki Wojennej oraz dr hab. inż. Stanisław Popiel prof. Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC), Pełnomocnik Rektora ds. Konwencji
o Zakazie Broni Chemicznej

11:40-12:30 Przerwa: Lunch
Panel III
Transport intermodalny
Panel III
Morskie szkolnictwo zawodowe
Panel III
Ochrona środowiska morskiego
12:30-13:20 Perspektywa włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego

Prelegent: Bogusz Wiśnicki Akademia Morska
w Szczecinie

Nowe zawody morskie – kreacja i trendy

Prelegent: Marzena Gańcza Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu

Globalna strategia IMO ws. emisji gazów cieplarnianych ze statków – wyzwania, zagrożenia, możliwości

Prelegent: Dariusz Rudziński Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

13:20-14:10 Transport kolejowy w obsłudze portów morskich

Prelegent: Tomasz Buczyński Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

Przemysł stoczniowy – kształcenie kadr – szanse i zagrożenia

Prelegent: Anna Wasilewska, Dyrektor Szkół Okrętowych
i Ogólnokształcących Conradinum

„Port reception facilities” – wymagania i wyzwania

Prelegent: Krzysztof Kołwzan, Kierownik Inspektoratu Maszynowo – Wyposażeniowego Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz przewodniczący Krajowej Sekcji ds. ochrony środowiska morskiego MEPC.

14:10-16:00 PODSUMOWANIE 6. MKM