Marek Gróbarczyk, Patron Honorowy 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. MGMiŻŚ zostało utworzone 8 grudnia 2015. W ramach urzędu działa osiem departamentów i siedem biur.

Partner Strategiczny

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100.

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 100 krajów. PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,9 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już szósty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

www.orlen.pl

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego i podstawowym dostawcą usług finansowych. Na koniec 2018 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, jako jedyny polski podmiot znalazł się w gronie dużych spółek globalnego indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russel. W 2019 roku bezdyskusyjny lider swojej branży, największy bank uniwersalny w Polsce i regionie obchodzi jubileusz stulecia.

Bank przechodzi transformację cyfrową zarówno procesów wewnętrznych, jak i usług dla klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, rozwój kanałów mobilnych, zaawansowana analityka danych. Dzięki temu, z sukcesem udaje mu się budować i rozwijać nowoczesne usługi dostosowane do aktualnych wyzwań rynku.

Strategia PKO Banku Polskiego jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju. Realizując misję „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” Bank dostarcza klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji, zwiększając jednocześnie skalę biznesu i wypracowując najwyższe w sektorze bankowym zyski.

Wraz ze swoimi spółkami, PKO Bank Polski oferuje klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom pełen zakres usług finansowych, począwszy od bankowych, przez maklerskie i leasingowe, aż po ubezpieczeniowe. Uczestnicząc w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb, jak i strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych Bank wspiera rozwój polskiej gospodarki. Klienci kojarzą markę PKO z jakością, zaufaniem i bezpieczeństwem.

Zdobywany przez sto lat kapitał wiedzy i doświadczenia stanowi solidny fundament dalszego rozwoju, a także poważne zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, by w kolejnych dekadach PKO Bank Polski stawał się jeszcze bardziej nowoczesną i innowacyjną organizacją, służącą kolejnym pokoleniom Polaków, rodzimym przedsiębiorstwom i całej polskiej gospodarce.

www.pkobp.pl

WARTA jest niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń morskich w Polsce. Tą wyjątkową pozycję, którą wypracowała przez lata swojej działalności, zawdzięcza wysokim kompetencjom naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Posiada swoje Przedstawicielstwa w kluczowych dla sektora morskiego miejscach czyli w Szczecinie i Gdyni. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów branży morskiej. Firma jest też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Warta jest obecna we wszystkich segmentach gospodarki morskiej (m.in. stocznie, żegluga, branża offshore) oferując ochronę wszystkich rodzajów jednostek pływających. Może przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie oraz życie i zdrowie załogi i pasażerów.

Równocześnie, Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. W jej ofercie znajdują się również ubezpieczenia na życie: tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne.

Rating Warty, przyznany przez Standard & Poor’s jest obecnie na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

www.warta.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to wiodący partner w finansowaniu projektów ekologicznych w Województwie Zachodniopomorskim. Od ponad 25 lat Fundusz współfinansuje inwestycje i projekty nieinwestycyjne związane z ochroną powietrza, gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, elektromobilnością, edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody. Fundusz wspiera też projekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem Funduszu jest wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego można przeznaczyć środki na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę źródeł ciepła. Realizacja programu potrwa do 2029 roku, a na poprawę jakości powietrza zostanie przeznaczona kwota ponad 103 miliardów złotych. Fundusz działa zgodnie z przesłaniem: „Skutecznie – w trosce o środowisko”.

www.wfos.szczecin.pl

Partner Główny

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, przyczyniając się do rozwoju europejskiego rynku gazu. Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

www.pfr.pl

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. zarządza specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych producentów wieloskładnikowych nawozów mineralnych, bieli tytanowej oraz chemikaliów. Podstawowe zadania realizowane przez ZMPP
Sp. z o.o. obejmują, w szczególności: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Obecnie Port w Policach to cztery terminale, w wewnętrznej nomenklaturze określane jako: Terminal Barkowy, Terminal Morski, Terminal Mijanka oraz Terminal Gunica. Na terminalu barkowym przeładowywana jest sól potasowa oraz konstrukcje stalowe, natomiast na terminalu morskim: fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek etc., a na terminalu Mijanka płynny amoniak i kwas siarkowy. W roku 2015 terminal Gunica został przywrócony do użytkowania, a prowadzące do niego drogi wodne są wykorzystywane komercyjnie przez podmioty gospodarcze.

Port w Policach pod względem przeładowywanej masy towarowej jest czwartym co do wielkości portem w Polsce.

Zgodnie z założeniami wskazanymi w ustawie o portach i przystaniach morskich, jak również w strategii rozwoju, Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. od roku 2013 pozyskuje nieruchomości gruntowe leżące w granicach portu morskiego na cele rozwojowe portu. Obecnie spółka zarządza gruntami o łącznej powierzchni 110 ha. Fakt dysponowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. nieruchomościami gruntowymi ma dla spółki strategiczne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, które radykalnie poszerzą aktualne możliwości portu oraz włączą go w nowoczesny drogowy i kolejowy układ komunikacyjny.

www.portpolice.pl

Partner Gospodarczy

Medialand sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi informatyczne dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Spółek Grupy.

Nieustanne zdobywanie nowych kompetencji, tworzenie niestandardowych rozwiązań informatycznych dla branży morskiej i podnoszenie jakości oferowanych usług to nasza misja. W biznesie cenimy uczciwość, odpowiedzialność i życzliwość.

Posiadamy wszechstronną wiedzę i duże doświadczenie w zakresie:
• projektowania, wdrażania oraz utrzymania infrastruktury sieciowej, serwerowej
i scentralizowanych systemów kopii zapasowych,
• produkcji specjalistycznego oprogramowania,
• serwisowania sprzętu informatycznego,
• sprzedaży nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i systemowych największych liderów branży IT

Z powodzeniem realizujemy zadania na rzecz Polskiej Żeglugi Morskiej PP i wszystkich Spółek Grupy PŻM w ramach Centrum Kompetencyjnego Klienta SAP oraz wdrożeń autorskich rozwiązań  zarządzania drukiem z wykorzystaniem floty urządzeń firmy Brother. Od lat jesteśmy biznesowym partnerem firmy IBM, Microsoft, Websense i CISCO.

www.medialand.pl

Centrum Pazim oferuje najbardziej prestiżowe miejsce dla biznesu w centrum Szczecina.

Biura i lokale użytkowe do wynajęcia w Szczecinie, bez pośredników oraz dopasowane pomieszczenia do oczekiwań przedsiębiorców. Istnieje możliwość łączenia i adaptacji wynajmowanych biur stosownie do potrzeb. Pomieszczenia biurowe wyposażone są w łącza telefoniczne oraz mają dostęp do sieci internetowej. Wszystkie są klimatyzowane i wyposażone w zautomatyzowany system przeciwpożarowy. Kompleks zapewnia ochronę, wyposażony jest w system bezpieczeństwa i dostępu do pomieszczeń, dzięki któremu rejestrowane są wejścia i wyjścia pracowników. Całodobowa recepcja umożliwia pozostawienie kluczy oraz dostęp do pomieszczeń o każdej porze.

Lokalizacja posiada optymalne warunki zarówno do pracy, jak i odpoczynku. W pobliżu kompleksu Pazim znajdują się liczne sklepy i punkty usługowo-handlowe, a także dostęp do komunikacji miejskiej, ułatwiającej dotarcie do wszystkich części Szczecina. Wartość biura w Pazimie dodatkowo podnoszą udogodnienia mieszczące się w budynku, takie jak kawiarnie i restauracje, klub fitness, ośrodek Spa, czy przychodnia Marine Medical Services, świadcząca usługi badań pracowniczych dla branży morskiej. Szerokie portfolio firmy zawiera takie marki jak: hotel Radisson Blu, Baltica Wellness & Spa, Fitness World, Marine Medical Services, Restauracja Renaissance, Café 22, Europa Restaurant & Café, Copernicus Club, Cukiernia Muffinek oraz Pralnia Centrum. Dla biura w Szczecinie to istotna wartość dodana, dzięki której najemcy i ich pracownicy mogą korzystać z szeregu zniżek i ofert specjalnych, kierowanych tylko do nich. Szeroki wachlarz usług oferowanych przez Pazim uzupełniają inne podmioty znajdujące się w kompleksie jak myjnia samochodowa, poczta, liczne placówki bankowe oraz najważniejsze urzędy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie.

www.pazim.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Do grupy PGNiG SA należy PGNiG Upstream Norway AS, która od 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej.

www.pgnig.pl

Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie powstała w 1951 roku. To obecnie największy polski armator oraz jeden z największych w Europie. Podstawowym sektorem działalności firmy jest przewóz ładunków masowych w żegludze nieregularnej. Poprzez swoją spółkę Unity Line, przedsiębiorstwo realizuje także żeglugę promową.

Polska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem państwowym. Jednocześnie tworzy grupę spółek zależnych. Wśród spółek krajowych Grupy PŻM dominują podmioty związane z transportem morskim (Żegluga Polska S.A, Polsteam Frachtowanie, Polsteam Shipping Agency, Unity Line). W jej skład wchodzi także spółka Pazim, zarządzająca najatrakcyjniejszym kompleksem biurowo-handlowym w Szczecinie.

PŻM posiada i eksploatuje 63 statków o łącznej nośności 2,4 mln DWT, w tym 58 masowców, jeden siarkowiec oraz cztery promy. Flota PŻM jest stale modernizowana i dostosowywana do wchodzących w życie nowych przepisów konwencyjnych.

Armator zatrudnia około 2500 polskich oficerów i marynarzy w załogach morskich oraz około 200 pracowników na lądzie. Jeśli chodzi o rodzimą gospodarkę morską PŻM jest zdecydowanie największym armatorem, a peżetemowska flota stanowi ponad połowę statków, należących do polskich przedsiębiorstw żeglugowych.

W strukturze przewozowej PŻM dominuje zboże, ładunek wymagający statków o najwyższym standardzie. Statki armatora operują w zasięgu globalnym, ale podstawowym jego rynkiem jest Atlantyk. Firma jest także na drugim miejscu na świecie jeśli chodzi o tonaż jeziorowców, czyli statków mogących wpływać na Wielkie Jeziora Amerykańskie.

Dynamicznie rozwijające się przewozy w relacjach polsko-skandynawskich skłoniły właściciela Unity Line – Polską Żeglugę Morską do stworzenia nowej strategii rozwoju tonażu promowego dla swojej spółki. W najbliższych latach dla Unity Line zostaną więc zbudowane w Szczecinie cztery nowoczesne promy typu ro-pax z linią ładunkową o długości 4500 metrów.

www.polsteam.com

Terminal LNG w Świnoujściu, którego właścicielem i operatorem jest spółka Polskie LNG, umożliwia odbiór skroplonego gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. Jest to inwestycja, która zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i regionu, a także pozwoliła dostarczyć na rynek usługi LNG, które już wkrótce, dzięki ambitnym planom rozwoju terminalu, zostaną jeszcze poszerzone.

Spółka realizuje obecnie Program Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się czterech elementów:

• Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych – zwiększających nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
• Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
• Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
• Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

www.polskielng.pl

Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. powstała 1 lutego 1999 roku w efekcie przekształceń strukturalnych w ramach Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej. Firma z siedzibą w Szczecinie, korzystając również ze swoich biur w Gdyni i Świnoujściu, objęła zakresem swej działalności wszystkie polskie porty.

Nasza załoga, nasz główny kapitał, to starannie dobrany zespół. Zadowolenie kontrahentów jest naszym nadrzędnym celem, dlatego świadczymy usługi o najwyższej jakości.
Szeroka oferta Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o. zawiera obok pełnej obsługi agencyjnej i stałej reprezentacji Armatorów w porcie, kompleksowe usługi logistyczne wraz z frachtowaniem statków, doradztwo w zakresie transportu morskiego, a także pośrednictwo w aranżowaniu remontów, dostaw paliwa na statki i dostaw shipchandlerskich.

Będąc przedstawicielem Armatorów w porcie realizujemy również pozostałe nałożone przez niego zadania. Jako agent staramy się być osobą zaufania publicznego dla stron obrotu portowego.
Obsługujemy ponad 300 statków rocznie w pięciu największych polskich portach. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę statków masowych, drobnicowych, tankowców oraz pontonów, ładunki płynne i stałe, przewożone luzem lub w kontenerach, ładunki standardowe i wymagające wysoko wyspecjalizowanej obsługi (project cargo), flotę pasażerską i okręty wojenne.
Współpracujemy na stałe z największymi firmami handlowymi w Europie i na świecie będąc ich zaufanym wykonawcą. Nasze nominacje agencyjne pochodzą od znanych armatorów. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim jesteśmy obdarzani.

Port jako główne miejsce naszej pracy, firmy w nim funkcjonujące, urzędy oraz obowiązujące przepisy są nam doskonale znane. Istniejemy w tym otoczeniu od dawna i jak niewielu potrafimy się w nim poruszać zachowując szeroko pojęte bezpieczeństwo naszych zleceniodawców. Nasza wieloletnia troska o dobre relacje ze wszystkimi podmiotami obrotu portowego skutkuje owocną współpracą w interesie mocodawców oraz wymiernymi korzyściami.

Północnoatlantycka Organizacja Producentów sp. z o.o. (PAOP) została utworzona w 2003 roku przez spółki, które od wielu lat prowadzą połowy na Północnym Atlantyku – na akwenach konwencji NAFO, NEAFC, w rejonie Svalbardu, a także Afryki Zachodniej – na wodach Maroka i Mauretanii oraz na Południowym Pacyfiku – na akwenach konwencji SPRFMO.

Od lat współpracujemy z wieloma organizacjami na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, aby pomóc naszym armatorom w realizacji założeń Wspólnej Polityki Rybackiej oraz w prowadzeniu racjonalnej i zrównoważonej działalności połowowej.

Nasza organizacja jest członkiem EAPO – stowarzyszenia organizacji producentów UE oraz Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa – Europêche. Bierzemy udział w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC, SPRFMO i innych branżowych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdziałających nielegalnym połowom (IUU fishing). PAOP reprezentuje polskie rybołówstwo dalekomorskie w Komitecie Doradczym ds. Morza Północnego (NSAC), Pelagicznym Komitecie Doradczym (Pelagic AC) oraz Komitecie Doradczym ds. Floty Dalekomorskiej (LDAC).

PAOP podejmuje regularne działania w celu promowania rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich członków, stabilnego zatrudnienia polskich marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikowalności i wysokiej jakości produktów rybołówstwa morskiego wytwarzanych na statkach swoich członków.

Współpracujemy również z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym (MIR – PIB) w Gdyni, w zakresie wspierania badań naukowych na wodach Północnego Atlantyku, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochronę środowiska oraz tworzenie systemów zarządzania jakością.

Oprócz stałego zaangażowania w zrównoważoną działalność połowową, PAOP podejmuje także działania na rzecz stworzenia centrum dystrybucji produktów rybołówstwa dla konsumentów  i sektora przetwórstwa. W tym celu nasza organizacja wybudowała chłodnię magazynowo – przeładunkową na samym wejściu do portu w Gdańsku. Inwestycja ta została zrealizowana w 2014 roku w ramach Środka 3.3. Oś Priorytetowa 3 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.” Dzięki odpowiednim inwestycjom i przemyślanej strategii z roku na rok zwiększane jest znaczenie naszej chłodni w łańcuchu zaopatrzenia rynków konsumenckich oraz sektora przetwórstwa, w Polsce i krajach sąsiednich, w produkty rybołówstwa wysokiej jakości. Powyższe zostało potwierdzone niezależnymi audytami certyfikacyjnymi na zgodność Systemu Zarządzania Jakością PAOP z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001 MSC/ASC CoC, IFS Log, BRC S&D, OHSAS 18001 oraz SMETA 4 pillar. Ponadto dzięki zaawansowanej technologicznie konstrukcji, wspieranej przez dedykowany system IT zarządzania magazynem (Warehouse Management System – WMS oraz aplikacja Coldstore Online), zapewniamy pełną identyfikowalność złożonego towaru, mamy możliwość określenia jego bieżącej lokalizacji oraz aktualnego stanu magazynowego, a także możemy przedstawić pełną historię operacji realizowanych na przechowywanym mieniu.

Podejmowane przez nas działania mają na celu ochronę i zrównoważony rozwój całego sektora rybołówstwa, zgodnie z wdrożoną na początku 2018 roku Polityką Etycznie i Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów.

Stocznia Szczecińska to przemysłowe serce miasta. W Europie nie ma konkurencji pod względem potencjału suwnic, które są w stanie przenosić sekcje o łącznej wadze 4600 ton. Komory do piaskowania i malowania to także wyjątkowe obiekty w Europie, obejmujące powierzchnię jednego hektara. Stocznia posiada sześć hal prefabrykacyjnych o łącznej powierzchni 10 000 m², co pozwala na przygotowanie sekcji o wadze 230 ton w stabilnych warunkach. Stocznia osiąga i stale podnosi swoje możliwości wdrażania na wysokim poziomie, przeprowadzając kompleksowy i zaawansowany program modernizacji – w ciągu ostatnich dwóch lat wartość inwestycji infrastrukturalnych spółki wyniosła prawie 20 milionów złotych. Nowe kontrakty już realizowane w Stoczni to pomyślny znak dla całej gospodarki Szczecina.

www.stocznia-szczecinska.pl

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Zarządza siedmioma jednostkami, które kursują pomiędzy Świnoujściem a Ystad i Trelleborgiem. Na rynku cargo jest liderem – transportuje aż 63% ładunków i samochodów ciężarowych. W przewozach pasażerskich stawia na szeroką ofertę, dopasowaną do potrzeb klienta. Jedno zadanie – to sprawić, aby rejs był dla podróżnego relaksem, drugie – pomóc mu dotrzeć do dalszych rejonów Skandynawii. Stąd oferty „Bilet do Kopenhagi”, czy kompleksowa organizacja wycieczek.

Promy pokonują trasę w ruchu wahadłowym – do wyboru jest kurs dzienny i nocny. Na pokład można zabrać ze sobą samochód, rower lub motocykl. Do tego wiele ofert przygotowanych jest „na miarę” – wyjazdy edukacyjne dla szkół, konferencje dla firm, a nawet organizacja wesel. Armator jednak nie ogranicza się tylko do działań stricte przewozowych. Jego wielką pasją jest sport – od 2000 roku organizuje turniej golfowy Unity Line Ryder Cup, a od 2001 roku morskie regaty. Niewątpliwie jest stale w ruchu!

www.unityline.pl

Inwestycje w Porcie Gdańsk siłą napędową gospodarki

Port Gdańsk jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się hubów transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego. W przyszłości dzięki licznym inwestycjom Port Gdańsk ma szanse stać się największym i najbardziej liczącym się portem na Bałtyku. Port ma także ogromne znaczenie w kontekście wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami Dalekiego Wschodu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk pilotuje obecnie szereg inwestycji, których zadaniem będzie rozwój infrastruktury Portu i kilkukrotne zwiększenie jego przepustowości. W ramach programu rozbudowy Portu realizowane są m.in. pogłębianie torów wodnych, budowa i modernizacji nabrzeży, rozbudowa układu drogowo-kolejowego, a także parkingów i powierzchni magazynowych. Znaczna część tych inwestycji jest realizowana z udziałem środków instrumentu finansowego Unii Europejskiej Connecting Europe Facility. Projekty Portu zasilane z funduszy unijnych muszą zostać rozliczone do końca 2020 roku.

Flagową inwestycją Portu Gdańsk będzie jednak budowa Portu Centralnego, czyli nowego portu zewnętrznego na terenie sztucznych pirsów o powierzchni 500 hektarów. W ramach tej inwestycji Port Gdańsk zyska nowe terminale: ro-ro, pasażerski, masowy, drobnicowy, a także strefę przemysłu stoczniowego. Wynoszący obecnie ponad 40 milionów ton roczny wolumen towarów Portu Gdańsk wzrośnie dzięki Portowi Centralnemu do 100 milionów. Ta ogromna inwestycja ma już oficjalne wsparcie polskiego rządu. Władze RP potwierdziły także plany rozwoju infrastruktury transportowej na terenie Polski, która zapewni zaplecze logistyczne dla Portu Gdańsk po jego znaczącej rozbudowie. Obecnie trwa szeroka modernizacja polskich sieci kolejowych, która pozwoli na podniesienie średniej prędkości pociągów towarowych do 35 km/h przed 2020 rokiem.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia budowy Portu Centralnego, projektem będzie rozwój sieci szlaków żeglugi śródlądowej. Realizację tego ambitnego celu nadzoruje Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który jest odpowiedzialny za opracowanie studium wykonalności dla użeglownienia części najdłuższej polskiej rzeki – Wisły.
Obecnie każdego roku pomiędzy Portem Gdańsk a innymi destynacjami kursuje kilkaset tysięcy aut ciężarowych i wagonów kolejowych. Korzystają z nowoczesnej infrastruktury dostępowej, jednak nawet ona dysponuje ograniczoną przepustowością. Prognozowany przez ZMPG intensywny wzrost wolumenu towarowego, przechodzącego przez nabrzeża portowe, może osiągnąć poziom w 2030 roku nawet 100 mln ton. W ciągu najbliższych 10 lat konieczna będzie więc znaczna aktywizacja przewozów śródlądowych.

www.portgdansk.pl

Port Gdynia to węzeł sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Znowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Celem jest też Port Zewnętrzny.

— Jest to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, mająca na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego — podkreśla Adam Meller, prezes ZMPG.

www.port.gdynia.pl

Żegluga Polska S.A. powstała 31 maja 1982 r. zgodnie z datą pierwszego wpisu do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 1. W związku ze zmianą kapitału zakładowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 07 listopada 2001 r. Żegluga Polska S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy – KRS 0000059586 (obecnie jest to Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Spółki jest:

• transport morski i przybrzeżny towarów,
• wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
• pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• działalność holdingów finansowych.

Akcjonariuszem spółki jest Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie.

Siedziba Spółki znajduje się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8, 70 – 419 Szczecin.
Spółka posiada oddział w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 55/6, 00 – 697 Warszawa.
Spółka nie posiada zakładów samodzielnych ekonomicznie.

Partner Oficjalny

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A., CHIPOLBROK, powstałe 15 czerwca 1951 roku, jest pierwszą spółką typu joint-venture z udziałem kapitału zagranicznego w Chińskiej Republice Ludowej. Celem powołania Towarzystwa było stworzenie połączenia drogą morską między portami polskimi a chińskimi dla przewozu ładunków potrzebnych do rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Szanghaju, a jej oddział w Gdyni. Firma działa za pośrednictwem własnych spółek w Houston, Rotterdamie, Singapurze, Pekinie, Szanghaju i Gdyni, a także za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych agencji na całym świecie. CHIPOLBROK należy do grona światowych liderów w przewozach skomplikowanych obiektów przemysłowych, ładunków ciężkich i ponadgabarytowych.
Flotę Towarzystwa stanowią wielozadaniowe trójpokładowe jednostki, o nośności do 32,000 DWT, wyposażone w dźwigi ciężkie do 700 ton.

CHIPOLBROK to wiodący na świecie przewoźnik prowadzący regularne połączenia między portami: Europy, Azji, Ameryki i Afryki.

www.chipolbrok.com.pl

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Klaster Morski Pomorza Zachodniego to konsorcjum przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Klaster rozpoczął swoją działalność 21 kwietnia 2011 r. Konsorcjum sukcesywnie się rozrasta. Obecnie tworzy je prawie 70 podmiotów, wśród których znajdują się kluczowe przedsiębiorstwa i instytucje o znaczeniu zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym ale też i globalnym, jak chociażby: Polska Żegluga Morska, Polska Żegluga Bałtycka, Unity Line, Stocznia Szczecińska, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Morska Stocznia Remontowa Gryfia, Akademia Morska w Szczecinie.

W misję Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego wpisują się przede wszystkim działania w obszarze gospodarki morskiej integrujące środowisko poprzez wydarzenie o charakterze regionalnym i międzynarodowym, pokazujące właściwą pozycję tej gałęzi w gospodarce kraju. Dzięki kooperacji i wymianie doświadczeń budowana jest marka zintegrowanego i silnego, morskiego ośrodka przemysłowego na Pomorzu Zachodnim. Jednym z priorytetowych zadań Klastra jest również inicjowanie działań legislacyjnych dotyczących gospodarki morskiej, opiniowanie planów, analiz, tworzenie dokumentów stanowiących bazę dla strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego był również współorganizatorem, a obecnie jest Partnerem największego cyklicznego europejskiego wydarzenia branży: Międzynarodowego Kongresu Morskiego.

http://klastermorski.com/

 

Kongsberg Maritime Poland należy do światowej sieci oddziałów Kongsberg. Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej, lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Nasz cel to doskonałość w obsłudze Klientów, którym to dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. bardzo krótko i zwięźle definiuje swoje miejsce na rynku morskim: jesteśmy zaufanym sojusznikiem każdego kontrahenta.

www.kongsberg.com/maritime
www.facebook.com/KongsbergMaritimePoland/
www.youtube.com/user/kongsbergmaritime

 

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to armator promowy, z ponad 40-letnim doświadczeniem, którego jednostki pływają pod marką Polferries, łącząc Polskę ze Skandynawią.

Obecnie przedsiębiorstwo eksploatuje pięć promów: m/f Cracovię, m/f Mazovię oraz m/v Baltivię na linii Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Kopenhaga via Ystad oraz m/f Wawel i m/f Nova Star na linii Gdańsk – Nynäshamn.

W sezonie letnim zostaje uruchomione połączenie ze Świnoujścia na duńską wyspę Bornholm, do Rønne. Linię tą obsługuje prom m/f Cracovia.

Polferries to nie tylko przewoźnik morski, ale również organizator imprez turystycznych, wycieczek do najciekawszych zakątków Szwecji, Danii, Norwegii czy Finlandii. W ofercie można znaleźć noclegi w hotelach w całej Skandynawii, jak i pobyty wypoczynkowe w domkach na Bornholmie.

Morskie Biura Podróży Polferries oferują wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe oraz integracyjne z wykorzystaniem promów wyposażonych w odpowiednie zaplecze konferencyjne oraz szkoleniowe.

Warto dodać, że Polferries podtrzymuje tradycje edukacji morskiej młodzieży, proponując atrakcyjny program, „Błękitnej Szkoły”.

Serdecznie zapraszamy na nasze promy!

www.polferries.pl

Polskie Terminale SA

Jesteśmy spółką akcyjną działającą na rynku od 1993 roku. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w świadczeniu na rzecz Klientów specjalistycznych usług w sektorze gospodarki morskiej.

Nasza podstawowa działalność obejmuje: nadzór właścicielski nad Terminalem Promowym Świnoujście Sp. z o.o., obsługę specjalistycznych jednostek pływających „Strażak-24” w porcie w Szczecinie oraz „Strażak-26” porcie w Świnoujściu, a także jednostki badawczej „Hydrograf-4”.

Spółka prowadzi również Sekretariat Techniczny Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, jego  kompleksową obsługę marketingową i promocyjną.

Współpracujemy z największymi w regionie przedsiębiorstwami i instytucjami.

Naszymi klientami i partnerami są: porty, administracja publiczna, przeładowcy, armatorzy, przewoźnicy, agenci, spedytorzy, ośrodki badawcze, izby i stowarzyszenia.

www.polskieterminale.pl

Przeważającą działalność Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. stanowi – Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Spółka świadczy usługi w ramach transportu pasażerskiego w dwóch segmentach:

  • usługi dla turystyki: klient indywidualny i grupy zorganizowane
  • usługi dla biznesu: czartery konferencyjno-bankietowe, imprezy rozrywkowe w zróżnicowanym charakterze

Spółka oferuje rejsy zarówno po Porcie Szczecin jak i do: Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Trzebieży, Stepnicy lub na wyspę Wolin.

Spółka obecnie zarządza również Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim, na których prowadzi obsługę statków wycieczkowych zawijających do Szczecina.

Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 63 lat. Spółka powstała by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową. Dziś spółka jest jednym z najważniejszych filarów wspierających te dwie dziedziny życia społecznego.

Totalizator Sportowy dysponuje siecią ponad 17 000 punktów sprzedaży, które każdego dnia oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych. Nadrzędnym celem spółki jest stały rozwój, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby rynku i wpływać na rozwój polskiej gospodarki.

Realizując monopol państwa, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, spółka nie tylko dba o rozwój tradycyjnych produktów spod znaku LOTTO, między innymi poprzez uruchomienie ich sprzedaży online. W 2018 roku Totalizator Sportowy rozpoczął także działalność w zupełnie nowych obszarach biznesowych, takich jak salony gier na automatach poza kasynami gry czy kasyno internetowe.

Totalizator Sportowy jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji loteryjnych – World Lottery Association oraz The European State Lotteries and Toto Association.

www.totalizator.pl

Partner

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku w Szczecinie. Po kilku etapach restrukturyzacji oraz po procesie połączenia transgranicznego w 2010 roku obecnie Euroafrica należy do Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited. Od ponad 25 lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług morskich przewozów ładunków. Euroafrica oferuje regularne połączenia żeglugowe z Wielką Brytanią, Szwecją oraz Afryką:

  • Linia angielska na trasie Gdynia – Teesport, cotygodniowy serwis kontenerowy, dowozy kontenerów w systemie dom-dom
  • Linia Zachodniej Afryki – konwencjonalny serwis obsługiwany przez cztery statki wielozadaniowe z portów polskich bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów w zasięgu Senegal- Zatoka Gwinejska. Serwis oferuje zawinięcia do portów Afryki Wschodniej przy odpowiedniej podaży ładunku. Przewozy drobnicy, ładunków masowych , sztuk ciężkich (do 140 ton) i ponadgabarytowych
  • Linia Promowa Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg dysponuje trzema promami (‘ Copernicus’, ‘Galileusz’, i ‘Jan Śniadecki’) zarządzanymi przez spółkę Unity Line (www.unityline.pl), przewożąc ciężarówki, wagony kolejowe i oferując przewozy pasażerskie

www.euroafrica.com.pl

FOSFAN S.A. – Twój niezawodny partner!

Firma FOSFAN S.A. jest jednym z czołowych producentów nawozów rolniczych i ogrodniczych w Polsce. Dbając o najwyższą jakość produktów i bezpieczeństwo ich wytwarzania, firma prowadzi politykę zgodną z międzynarodowymi standardami. W zestawieniu najbardziej dynamicznych polskich firm pozycja FOSFAN S.A od kilku lat systematycznie wzrasta. Motywacją są potrzeby klientów, wzrost wartości marek (Fosfan, Fructus, Port Nad Odrą), a także utrzymanie silnej pozycji w produkcji nawozów oraz dostarczenie najwyższej jakości oferowanych usług. Potwierdza to wprowadzony system ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wdrażając innowacyjne rozwiązania, firma współpracuje z jednostkami naukowymi i branżą badawczo-rozwojową, będąc jednocześnie członkiem konsorcjów naukowych. Misją firmy jest produkcja wysokiej jakości nawozów i świadczenie usług w oparciu o nowoczesną technologię z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Wyrazem dbałości Firmy o środowisko naturalne jest między innymi jej udział w prośrodowiskowym programie „Odpowiedzialność i troska” (ang. „Responsible Care”).

Marka FOSFAN obejmuje szeroką ofertę wieloskładnikowych nawozów rolniczych dopasowaną do wysokich wymagań stawianych przez rynek i klientów. W ofercie znajdują się produkty gwarantujące właściwe nawożenie wszystkich upraw polowych.

Marka FRUCTUS obecna na rynku od 1973 roku to wysokiej jakości nawozy ogrodnicze, które
zawierają wszystkie niezbędne składniki pokarmowe gwarantujące prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W ofercie znajdują się nawozy granulowane, krystaliczne i płynne, dedykowane do różnych grup odbiorców – od hobbystów po dużych plantatorów i producentów, zajmujących się profesjonalną uprawą warzyw i owoców

www.fosfan.pl

Port Nad Odrą

Port Nad Odrą to marka świadcząca profesjonalne usługi przeładunkowe i magazynowanie towarów sypkich, kruszyw i chemikaliów płynnych.
Dogodne położenie geograficzne, bezpośredni dostęp do szlaku wodnego Szczecin-Świnoujście oraz sąsiedztwo kanału żeglugowego Odry sprawia, że działalność portowa firmy rozwija się równie dynamicznie jak działalność produkcyjna. W skład kompleksu portowego wchodzi m.in. nabrzeże betonowe i dalbowe, bocznica kolejowa, dźwig portowy, magazyny i place składowe, zbiorniki kwasów i nawozów płynnych oraz pompy i rurociągi do wyładunku i załadunku materiałów płynnych ze statków bezpośrednio do cystern kolejowych oraz autocystern. Ciągły rozwój i nieustanne podnoszenie kwalifikacji pozwalają spełniać oczekiwania najbardziej wymagających partnerów, którzy cenią rzetelność oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. Firma posiada wolne tereny inwestycyjne z możliwością zagospodarowania pod kątem zwiększenia powierzchni magazynowych.

www.portnadodra.pl

IHS Markit pozyskuje globalnie-regionalnie-w poszczególnych krajach,   waliduje, agreguje i udostępnia na rynku wiele istotnych danych gospodarczych,  często krytycznych biznesowo.

Unikalne grono konsultantów, ekspertów, analityków przygotowuje prognozy, analizy wspierające  firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji pozwalających na uzyskiwanie przewag konkurencyjnych na rynku międzynarodowym.

Dywizja produktowa  Maritime & Trade – IHS Markit  dostarcza dane esencjonalnie przydatne  podmiotom gospodarczym oraz instytucjom aktywnym w sektorze gospodarki morskiej:  produkcji stoczniowej, transporcie, logistyce,  zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa … .

Firma – obecna na rynku  od blisko 300 lat –  jest wyłącznym podmiotem nadającym oraz walidującym dane rejestrowe IMO –  (dane statków,  właścicieli, … wypadków, )    posiada także wiele unikalnych na rynku informacji  np.  wolumeny wymiany towarowej pomiędzy poszczególnymi krajami w tym  100% importu-exportu USA  drogą morską  /z podziałem na poszczególne grupy towarowe/.

https://ihsmarkit.com/industry/maritime.html

MP-LMD@wp.pl

InterMarE South Baltic jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie sieci firm i interesariuszy (min. klastry, organizacji pracodawców, samorządów lokalnych), która ułatwi głębsze rozpoznanie przez rynki międzynarodowe branży morskiej  MŚP z regionu Południowego Bałtyku  jak również lepszej współpracy w łańcuchu dostaw wewnątrz regionu.

Wydarzeniem zamykającym realizację tego projektu są – Targi Morskie InterMarE

Firmy sektora MŚP będą brały udział w wystawie na specjalnych –  promocyjnych

warunkach.

 

Zakres tematyczny targów obejmuje: przemysł stoczniowy; wyposażenie statków;

technologie offshore; wyposażenie portów i terminali; wyposażenie statków, jachtów;

usługi shipbrokerskie;  bezpieczeństwo i prawo morskie; edukację; rybołówstwo i

akwakulturę,  turystykę morską.

Targi odbędą się w Gdańsku, w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO, w dniach 22-24 czerwca 2020 roku.

www.intermare-southbaltic.eu

Kontakt:

Magdalena Włoczkowska

mail: intermare@mtgsa.com.pl, tel +48 554 92 15

International Port Community Systems Association

A community of Communities

Formed to represent the interests of Community Systems across the world, IPCSA plays an important role in explaining and promoting the value of the electronic exchange of information within the logistics chain – in all modes and hubs of transport, including air, sea, inland waterways and rail.

The development of the Single Window concept to facilitate trade is being driven by the World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement, which came into force on 22 February 2017. By bringing together operational and administrative processes, Community Systems are critical to the success of Single Window initiatives.

IPCSA maintains a community of communities, sharing and exchanging information through:

• Topic-specific workshops
• The IPCSA annual conference
• Seminars and exhibitions
• Expert guidance and advice
• The IPCSA Community – a Members Only Social Media network
• IPCSA Initiatives supporting members to exchange data port to port and cross border

IPCSA’s members operate across the world, exchanging electronic information at more than 250 sea and air ports, rail and inland waterways, and border crossing points. This equates to more than 400 million TEU and 6 billion tonnes of world trade a year approximately exchanging in their combined environments in excess of 40million messages pert day.

The International IPCSA membership is open to:

• Port Community Systems Association
• Air and Sea Port Community System Operators
• Air and Sea Port Authorities
• Single Window Operators
• International and Regional Associations

IPCSA and its members:

• Reinforce the central role of Community Systems in facilitating trade and applying new regulations at entry points and border crossings.
• Will play a major role as Single Window concepts develop.
• Are an important source of expert opinion with regard to any new international or regional directive or regulations being considered which may affect transport logistics.
• Ensure that new technology can be accessed by all of the community, from SMEs to large conglomerates or public authorities.
• Use experience and knowledge built up over 40 years to share and develop more effective processes for users.
• Represent Community Systems at international and regional intergovernmental organisations.

For more information contact:
Richard Morton, Secretary General, IPCSA,
Tel: 0044 7796334960, eMail: richard.morton@ipcsa.international

ipcsa.international

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy jest najstarszym Instytutem w Polsce zajmującym się kompleksowymi badaniami naukowymi w dziedzinie zrównoważonej eksploatacji ekosystemów morskich i wykorzystania surowców rybnych z tradycją liczącą niemal 100 lat. Misją Instytutu jest dostarczanie niezależnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy opartej na badaniach naukowych, która ma wspierać zrównoważony ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska rozwój rybołówstwa morskiego.

Do głównych obszarów badań Instytutu należą dyscypliny umożliwiające ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem morskim, a mianowicie: ekologia morza, chemia środowiska morskiego oraz ekonomika rybacka. Badania innowacyjne i techniczne realizowane przez Instytut obejmują technologię i mechanizację przetwórstwa zasobów morskich oraz chemię żywności pochodzenia morskiego.

Instytut przygotowuje doradztwo dla administracji rządowej, bierze udział w projektach badawczych finansowanych ze środków UE oraz instytucji krajowych, realizuje własne prace badawczo-rozwojowe w ramach działalności statutowej, a także świadczy usługi dla instytucji naukowych i przedsiębiorstw związanych z rybołówstwem w kraju i za granicą.

Istotne znaczenie dla badań naukowych prowadzonych w MIR-PIB ma współpraca międzynarodowa m.in. z Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES) oraz z Unią Europejską w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbioru Danych Rybackich (WPZDR)

www.mir.gdynia.pl

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą. Stocznia  oferuje usługi w zakresie remontów, przebudowy i budowy nowych jednostek. Zaplecze techniczne umożliwia kompleksowe remonty i przebudowy zarówno dużych statków handlowych, jak i promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych. Centralne położenie stoczni w Europie, bliska odległość od głównych tras komunikacyjnych transportu lądowego i od ważnych linii żeglugowych sprawia, że oba zakłady są dobrym partnerem do prowadzenia remontów jednostek. MSR „Gryfia” S.A. dysponuje łącznie sześcioma dokami pływającymi w Szczecinie i Świnoujściu, w tym jednym z najnowszych i największych w Polsce – dokiem nr 5 o nośności 17 000 ton, który pozwala na dokowanie statków do 40 000 DWT.

www.msrgryfia.pl

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza o światowym zasięgu działania.

Będąc polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych. Klasyfikujemy statki żeglugi śródlądowej – możemy działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych, pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Wspieramy podmioty branży morskiej udostępniając nasze autorskie oprogramowanie StabPRS, wspomagające prace nad statecznością i wytrzymałością obiektów pływających – statków, doków, barek.

Wykonujemy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore (w oparciu o własne przepisy uznane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Realizujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych.

Świadczymy usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji) a jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikację personelu spawalniczego.

Zgromadzony kapitał wiedzy i doświadczenie z poszczególnych obszarów naszej działalności przekazujemy klientom organizując szkolenia z zakresu techniki i technologii morskich, wymagań formalno-prawnych (krajowych i unijnych) oraz norm ISO.

Jesteśmy optymalnym wyborem dla klientów oraz wiarygodnym partnerem w dostarczaniu specjalistycznych usług, zapewniając spełnienie oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz technicznej niezawodności.

www.prs.pl

 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Centrum zostało powołane w 2008 roku na bazie funkcjonującego od 1999 roku Biura Programów Międzynarodowych.

Obecnie RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla przedsiębiorców, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań oraz wsparci przedsiębiorczości akademickiej.

Oferujemy również komplet usług Enterprise Europe Network – największej na świecie sieci służącej nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz technologicznych.

 

innowacje.zut.edu.pl

Generalni patroni medialni

GospodarkaMorska.pl to największy, niezależny portal branży morskiej stworzony w celu promocji polskiej gospodarki morskiej oraz polskich firm i instytucji szeroko ją reprezentujących.

GospodarkaMorska.pl od początku istnienia wyznacza nowy poziom jakości usług w branżowych mediach i przeciera szlaki wdrażając pionierskie w branży, najnowocześniejsze rozwiązania. NEWSLETTER MORSKI cieszący się największą liczbą odbiorców, pierwsza morska TV internetowa – GospodarkaMorska.TV, anglojęzyczny serwis internetowy oraz katalog eksportowy marinepoland.com ugruntowały naszą pozycję lidera.

GospodarkaMorska.pl to również największa i najaktualniejsza polska baza danych i katalog firm morskich, największa baza publikacji, wiadomości morskich oraz najpopularniejsza giełda ogłoszeń morskich i przetargów.

www.gospodarkamorska.pl

 

Patroni Medialni

Kurier Szczeciński

https://24kurier.pl/

 

„Namiary na Morze i Handel” są specjalistycznym dwutygodnikiem, informującym fachowo o najważniejszych wydarzeniach i problemach w polskiej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Podstawowa tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego, a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim. Szeroka prezentacja opinii i poglądów, wywiady i rozmowy z menedżerami i animatorami gospodarki regionów nadmorskich, a także osobami współdecydującymi o ich rozwoju, zapewniają „Namiarom na Morze i Handel” ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

Namiary.pl

Obserwator Morski

http://obserwator-morski.pl/

Jesteśmy wydawcą serwisów internetowych i czasopism drukowanych. PortalMorski.pl to największy portal o morzu i gospodarce morskiej w polskim Internecie na rynku od 2004 r. POLAND@SEA to serwis internetowy, a także czasopismo poświęcone przemysłowi okrętowemu w Polsce. POLSKA NA MORZU to czołowy magazyn branży morskiej dostępny w formie wydań papierowych i cyfrowych w salonach prasowych i prenumeracie w Polsce.

www.portalmorski.pl
www.polandatsea.com
www.polskanamorzu.pl

Świat Biznesu

www.swiatbiznesu.com