Partner Główny

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego v/ Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji Belgi, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC – Ubya 8V. poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuą na terenie Ubu. PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

www.pgnig.pl

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego i podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów. Od lat nieprzerwalnie zwiększa swoją wartość dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych.

Rok 2018 rozpoczął doskonałymi wynikami finansowymi. W pierwszym kwartale wypracował 757 mln zł zysku netto, czyli o ponad 200 mln zł więcej niż przed rokiem.

Strategia Banku koncentruje się na potrzebach klientów, a ewolucja modelu biznesowego jest wynikiem digitalizacji życia społecznego i gospodarczego. Bank utrzymuje dynamiczne tempo zmian technologicznych i rozwoju know-how. Inwestuje w innowacyjne produkty i rozwiązania organizacyjne, także we współpracy z firmami z branży FinTech. Tworząc produkty i usługi, wyznacza nowe trendy na rynku, jest prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej.

 

www.pkobp.pl

WARTA jest niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń morskich w Polsce. Tą wyjątkową pozycją, którą wypracowała przez lata swojej działalności, zawdzięcza wysokim kompetencjom naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Posiada swoje Przedstawicielstwa w kluczowych dla sektora morskiego miejscach czyli w Szczecinie i Gdyni. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów branży morskiej. Firma jest też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Dzięki wieloletnim doświadczeniom Warta jest w stanie zaoferować zarówno ubezpieczenie jachtu jak i skomplikowanych dużych jednostek takich jak tankowce, kontenerowce czy platformy wiertnicze. Mozę przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie oraz życie i zdrowie załogi i pasażerów.

Równocześnie, Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. W jej ofercie znajdują się również ubezpieczenia na życie: tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne.

Głównymi akcjonariuszami Warty jest niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. Rating Warty, przyznany przez Standard & Poor’s jest obecnie na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

www.warta.pl

Partner Gospodarczy

Północnoatlantycka Organizacja Producentów sp. z o.o. (PAOP) została utworzona w 2003 roku prze zspółki, które od wielu lat prowadzą połowy na Północnym Atlantyku – na akwenach konwencji NAFO, NEAFC, w rejonie Svalbardu, a także Afryki Zachodniej – na wodach Maroka i Mauretanii oraz na Południowym Pacyfiku – na akwenach konwencji SPRFMO.
PAOP jest pierwszą w Polsce organizacją producentów branży rybołówstwa uznaną przez krajową administrację i Komisję Europejską. Od lat współpracujemy z wieloma organizacjami na poziomiekrajowym, unijnym oraz międzynarodowym, aby pomóc naszym armatorom w realizacji założeń Wspólnej Polityki Rybackiej oraz w prowadzeniu racjonalnej i zrównoważonej działalności połowowej.
Nasza organizacja jest członkiem EAPO – stowarzyszenia organizacji producentów UE oraz Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa – Europêche. Bierzemy udział w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC, SPRFMO i innych branżowych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdziałających nieraportowanym połowom (IUU fishing). PAOP reprezentuje polskie rybołówstwo dalekomorskie w Komitecie Doradczym ds. Morza Północnego (NSAC), Pelagicznym Komitecie Doradczym (Pelagic AC) oraz Komitecie Doradczym ds. Floty Dalekomorskiej (LDAC).
PAOP podejmuje regularne działania w celu promowania rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich członków, stabilnego zatrudnienia polskich marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikowalności i wysokiej jakości produktów rybołówstwa morskiego wytwarzanych na statkach swoich członków.
Ponadto duża część połowów członków PAOP trafia na rynek afrykański. Warte podkreślenia jest to, żeroczna ilość produktów rybołówstwa tam sprzedawanych stanowi odpowiednik około 300 mln porcji obiadowych bogatych w wysokowartościowe białka.
Współpracujemy również z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym (MIR –
PIB) w Gdyni, w zakresie wspierania badań naukowych na wodach Północnego Atlantyku, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochronę środowiska oraz tworzenie systemów zarządzania jakością.

Oprócz stałego zaangażowania w zrównoważoną działalność połowową, PAOP podejmuje także działania na rzecz stworzenia centrum dystrybucji produktów rybołówstwa dla konsumentów i sektora przetwórstwa. W tym celu nasza organizacja wybudowała chłodnię magazynowo – przeładunkową na samym wejściu do portu w Gdańsku. Inwestycja ta została zrealizowana w 2014 roku w ramach Środka 3.3. Oś Priorytetowa 3 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013.” Dzięki odpowiednim inwestycjom i przemyślanej strategii z roku na rok zwiększane jest znaczenie naszej chłodni w łańcuchu zaopatrzenia rynków konsumenckich oraz sektora przetwórstwa, w Polsce i krajach sąsiednich, w produkty rybołówstwa wysokiej jakości. Powyższe zostało potwierdzone niezależnymi audytami certyfikacyjnymi na zgodność
Systemu Zarządzania Jakości PAOP z wymogami norm ISO 9001, MSC/ASC CoC, IFS Log, BRC S&D, OHSAS
18001 oraz SMETA 4 pillar. Ponadto dzięki zaawansowanej technologicznie konstrukcji, wspieranej przez dedykowany system IT zarządzania magazynem (Warehouse Management System – WMS), zapewniamy pełną identyfikowalność złożonego towaru, mamy możliwość określenia jego bieżącej lokalizacji oraz aktualnego stanu magazynowego, a także możemy przedstawić pełną historię operacji realizowanych na przechowywanym mieniu.
Podejmowane przez nas działania mają na celu ochronę i zrównoważony rozwój całego sektora rybołówstwa i zgodne z wdrożoną na początku 2018 roku Polityką Etycznie i Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów.

www.paop.pl

Partner Oficjalny

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to polski armator promowy, którego jednostki pływają pod marką Polferries, łącząc Polskę ze Skandynawią. Przedsiębiorstwo w 2016 roku obchodziło Jubileusz 40-lecia działalności, który był nie tylko okazją do świętowania, ale także przyniósł nowe wyzwania i plany na przyszłość. Obecnie podstawowym celem Armatora jest odnowa tonażu poprzez budowę nowych promów w polskich stoczniach.

Przedsiębiorstwo posiada cztery jednostki: m/f Mazovię i m/v Baltivię na linii Świnoujście – Ystad, m/f Wawel na linii Gdańsk – Nynäshamn oraz m/f Cracovię, która jest najnowszym promem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i zostanie wprowadzona na linię do Ystad 8 lipca tego roku. W sierpniu zostaną uruchomione dwa połącznia nową jednostką na wyspę Bornholm. Prom Cracovia zawinie do Rønne.

Polferries to nie tylko przewoźnik morski, ale również organizator imprez turystycznych, wycieczek do najciekawszych zakątków Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. W ofercie można znaleźć noclegi w hotelach w całej Skandynawii, pobyty wypoczynkowe w domkach na Bornholmie, czy Wyspach Alandzkich.

Morskie Biura Podróży Polferries oferują wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe oraz integracyjne z wykorzystaniem promów wyposażonych w odpowiednie zaplecze konferencyjne oraz szkoleniowe. Warto dodać, że Polferries podtrzymuje tradycje edukacji morskiej młodzieży, proponując atrakcyjny program Błękitnej Szkoły.

www.polferries.pl

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. zarządza specjalistycznym zapleczem portowym
w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych producentów wieloskładnikowych nawozów mineralnych, bieli tytanowej oraz chemikaliów. Podstawowe zadania realizowane przez ZMPP
Sp. z o.o. obejmują, w szczególności: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Obecnie Port w Policach to cztery terminale, w wewnętrznej nomenklaturze określane jako: Terminal Barkowy, Terminal Morski, Terminal Mijanka oraz Terminal Gunica. Na terminalu barkowym przeładowywana jest sól potasowa oraz konstrukcje stalowe, natomiast na terminalu morskim: fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek etc., a na terminalu Mijanka płynny amoniak i kwas siarkowy. W roku 2015 terminal Gunica został przywrócony do użytkowania, a prowadzące do niego drogi wodne są wykorzystywane komercyjnie przez podmioty gospodarcze.

Port w Policach pod względem przeładowywanej masy towarowej jest czwartym co do wielkości portem w Polsce.

Zgodnie z założeniami wskazanymi w ustawie o portach i przystaniach morskich, jak również
w strategii rozwoju, Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. od roku 2013 pozyskuje nieruchomości gruntowe leżące w granicach portu morskiego na cele rozwojowe portu. Obecnie spółka zarządza gruntami o łącznej powierzchni 119 ha. Fakt dysponowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. nieruchomościami gruntowymi ma dla spółki strategiczne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, które radykalnie poszerzą aktualne możliwości portu oraz włączą go w nowoczesny drogowy i kolejowy układ komunikacyjny.

www.portpolice.pl

 

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą, prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym, członek IACS.
Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów PRS pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, obiektów lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego.

W ciągu 80 lat funkcjonowania PRS zgromadził kapitał wiedzy i doświadczenia umożliwiający świadczenie szerokiego zakresu usług, takich jak:

Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
– statków morskich,
– statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
– okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
– konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,
– kontenerów,
– materiałów i wyrobów,
– firm serwisowych i wytwórni.

• Nadzory przemysłowe w zakresie:
– budowy i eksploatacji obiektów offshore,
– zarządzania kontraktami budowlanymi,
– nadzorów nad budowami i robotami budowlanymi, remontowymi i modernizacjami obiektów infrastruktury technicznej lądowej, śródlądowej i morskiej,

• Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.

• Certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami:
– ISO 9001:2008 – system zarządzania jakością,
– ISO 14001:2004 – system zarządzania środowiskowego,
– PN-N-18001:2004 – system zarządzania BHP,
– OHSAS 18001:2007 – system zarządzania BHP,
– ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności,
– ISO/IEC 27001:2013 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji ,
– ISO 3834-2:2005, ISO 3834-3:2005, ISO 3834-4:2005 – w spawalnictwie,
– oraz na: weryfikację EMAS – system ekozarządzania i auditu.

Ponadto prowadzona jest certyfikacja systemów zarządzania, bez akredytacji, na zgodność z normami:
– ISO 50001:2011 – system zarządzania energią,
– ISO/TS 16949:2009 – w przemyśle motoryzacyjnym,
– EN ISO 13485:2012 – dla wyrobów medycznych,
– ISO 22716:2009 – GMP w produkcji kosmetyków,
– PN-EN ISO 17100:2015-06 – w usługach tłumaczeniowych,
– EN 15224:2012 – w usługach sektora ochrony zdrowia.

• Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe)

• Szkolenia w zakresie:
– systemów zarządzania,
– techniki i technologii,
– certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej,
– wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.

www.prs.pl

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych w kontenerach.

Konsekwentne działania w celu zapewniania warunków do zrównoważonego rozwoju sektora usługowego Portu Gdynia poprzez rozwój infrastruktury, zapewnienie sprawnego dostępu transportowego, wspieranie dobrych praktyk rynkowych, dbałość o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ( ZMPG-a S.A.) to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa i od tego momentu pełniąca rolę podmiotu zarządzającego portem.
Pod jej bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo – składowa przez spółki operacyjne w których ZMPG-a S.A. posiada udziały oraz przez podmioty niezależne.

www.port.gdynia.pl

Partner

Chipolbrok: A Reliable Carrier of Heavy Lift, Project and Break-bulk Cargoes

Founded on June 15th, 1951, Chipolbrok (Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company) was the first joint venture in People’s Republic of China. Started with 6 old vessels, Chipolbrok now has developed into an ocean shipping corporation with a net asset of over USD 300 million, a fleet of 17 professional heavy lift vessels boasting a total capacity of nearly 496,000 DWT, and liners reaching all major global harbors.

With over 60 years of ocean shipping experience and consistent quality service, Chipolbrok has won a high reputation in the field of worldwide heavy lift, project and break-bulk cargo transportation. As the pioneer and forerunner in the ocean shipping industry of new China, Chipolbrok has cultivated a good number of ocean shipping specialists for both China and Poland. Currently, it is equipped with an internationalized team of shipping management and a quality and professional crew upholding the culture of “dedication, responsibility, innovation and cooperation” to provide segmented, professional and excellent solutions for ocean shipping of heavy lift and project cargoes.

The Head Office of Chipolbrok is located in Shanghai, China and the Branch Office in Gdynia, Poland. Chipolbrok has established a sound network worldwide, including Chipolbrok America Inc., a wholly-owned subsidiary in Houston, U.S.A., a joint venture agency in Singapore, representative offices in Beijing and some other major cities, and a competent network of agencies in major global ports. To further meet the market demands and satisfy clients’ need, Chipolbrok is making great efforts to build up a unique logistic service platform involving shipping agencies, freight forwarding companies and container storage & transportation companies of its own. With its sophisticated shipping experience, modern multipurpose heavy lift vessels and qualified staff, Chipolbrok, relying on its overall strengths of dominance and superiority, is committed to satisfying your needs in an all round manner.

“We are able to provide more than our commitments.”

chipolbrok.com.pl

EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.

 

EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej.

Firma z sukcesem wdrożyła sieć telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce, prowadzi prace nad radiofonią cyfrową DAB+.

Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów.

Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii to podstawowe cechy oferty firmy.

www.emitel.pl

Energopol – Szczecin S.A jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Przez wiele lat nasza działalność była skupiona na budownictwie hydrotechnicznym, a przede wszystkim na przebudowie infrastruktury portowej Pomorza Zachodniego po zniszczeniach wojennych.

Utrzymując ciągłość doświadczenia i tradycji, Energopol – Szczecin S.A. kontynuuje rozszerzanie swoich kompetencji oraz profilu działalności. W chwili obecnej nasza Firma wykonuje – poza inżynierią portową, w której jesteśmy liderem w Polsce – także złożone projekty w dziedzinie instalacji wodno-kanalizacyjnych, dróg i mostów, budowli wielko-kubaturowych oraz specjalnego fundamentowania na terytorium Pomorza i całej Polski.

www.energopol.pl

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku w Szczecinie . Po kilku etapach restrukturyzacji oraz po procesie połączenia transgranicznego w 2010 roku obecnie Euroafrica należy do Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited.

Od 25 lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług morskich przewozów ładunków. Euroafrica oferuje regularne połączenia żeglugowe z Wielką Brytanią, Szwecją oraz Afryką :
Linia angielska na trasie Gdynia – Teesport, cotygodniowy serwis kontenerowy, dowozy kontenerów w systemie dom-dom
Linia Zachodniej Afryki – konwencjonalny serwis obsługiwany przez statki wielozadaniowe z portów polskich bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów w zasięgu Senegal- Zatoka Gwinejska. Serwis oferuje zawinięcia do portów Afryki Wschodniej przy odpowiedniej podaży ładunku. Przewozy drobnicy, ładunków masowych , sztuk ciężkich (do 140 ton) i ponadgabarytowych
Linia Promowa Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg dysponuje trzema promami (‘Galileusz’, ‘Kopernik’ i ‘Jan Śniadecki’) zarządzanymi przez spółkę Unity Line (www.unityline.pl), przewożąc ciężarówki, wagony kolejowe i oferując przewozy pasażerskie.

www.euroafrica.com.pl

Grupę MARS Shipyards & Offshore tworzy 6 spółek z sektora stoczniowego oraz produkcji offshore: Morska Stocznia Remontowa Gryfia, Szczecński Park Przemysłowy, ST3 Offshore (Szczecin) i Stocznia Remontowa Nauta (Trójmiasto) oraz Energomontaż-Północ Gdynia (EPG), Energop (Sochaczew), a także biuro konstrukcyjno-projektowe MARS Design & Solutions.

Ponadto Fundusz Inwestycyjny MARS posiada udziały w stoczni CRIST (35 proc.), która współpracuje z grupą, w ramach wspólnego wykorzystania technologii i potencjału produkcyjnego.

Działalność grupy MARS Shipyards & Offshore opiera się na czterech obszarach przemysłu stoczniowego: remontach i konwersjach statków, budowie nowych jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych offshore oraz produkcji specjalnej. Dzięki połączeniu kompetencji spółek we wszystkich tych segmentach, grupa może oferować zróżnicowane produkty i usługi na najwyższym poziomie.

Idea grupy MARS Shipyards & Offshore opiera się na integracji i współpracy na wielu poziomach, tak aby, korzystając z efektu synergii, stworzyć produkt na miarę nawet najbardziej wymagających klientów.

Więcej informacji o grupie MARS Shipyards & Offshore na stronie: www.marsso.pl

(więcej…)

Lokomotywa polskiego rozwoju

Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i przodujący w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2017 roku osiągnęliśmy 4,74 miliardów złotych przychodu i przewieźliśmy ponad 119 mln ton towarów. Przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego Polski, nieustannie rozwijając własny potencjał i kompetencje. Najważniejszą z nich jest transport kolejowy. Naszym Klientom oferujemy zintegrowane łańcuchy logistyczne obejmujące różne rodzaje transportu.
Sukces Grupy PKP CARGO opiera się na trzech filarach: know-how zdobytym przez lata działania na dużą skalę, zespole wykwalifikowanych pracowników oraz największym w Polsce, wciąż unowocześnianym parku taboru kolejowego.

Z naszych usług korzystają największe podmioty gospodarcze.

Każdego dnia kilkaset pociągów realizuje zlecenia naszych partnerów. Wszystkim Klientom zapewniamy najwyższej jakości usługi logistyczne. Dbamy też o przyszłość Grupy. Aktywnie rozwijamy transport intermodalny, jesteśmy obecni już w 8 krajach Unii Europejskiej, wykorzystując strategiczne położenie Polski na przecięciu najważniejszych europejskich korytarzy transportowych.

Dobry start na giełdzie

Od 2013 roku Spółka PKP CARGO jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to największy i najbardziej udany od lat debiut giełdowy spółki Skarbu Państwa, co potwierdza wyróżnienie przyznane przez redakcję „Parkiet Gazety Giełdy” oraz nagroda „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014” – nagroda Warsaw Capital Market Summit 2014 przyznana przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dobre wyniki finansowe i konsekwentnie realizowana strategia czynią z nas spółkę atrakcyjną i godną zaufania inwestorów. Chcemy systematycznie umacniać pozycję lidera na wymagającym i konkurencyjnym rynku przewozów towarowych.

Gotowi na wyzwania

Największa flota kolejowego taboru towarowego w Polsce, wiarygodna strategia, doświadczona kadra i nowoczesne technologie to gwarancja realizacji najbardziej skomplikowanych zleceń i solidny fundament naszego rozwoju.

 

www.pkpcargo.com

Stocznia Szczecińska to 45-hektarowy teren położony w północno-wschodniej części Szczecina, około dwóch kilometrów od centrum miasta.

  • Od strony wschodniej graniczy z rzeką Odrą. Najbliższe sąsiedztwo charakteryzuje się przewagą funkcji produkcyjnej i usługowej.
  • Na infrastrukturę Stoczni Szczecińskiej składają się w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla branży stoczniowej, w tym doskonale udźwigowione hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.
  • Większość obiektów ma uniwersalne zastosowanie, aktywa Stoczni są bardzo atrakcyjnym majątkiem do prowadzenia produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz produkcji statków.
  • Preferowane sektory na terenie Stoczni Szczecińskiej to offshore i przemysł stalowy.

www.stocznia-szczecinska.pl

Generalny patron medialny

GospodarkaMorska.pl to największy, niezależny portal branży morskiej stworzony w celu promocji polskiej gospodarki morskiej oraz polskich firm i instytucji szeroko ją reprezentujących.

GospodarkaMorska.pl od początku istnienia wyznacza nowy poziom jakości usług w branżowych mediach i przeciera szlaki wdrażając pionierskie w branży, najnowocześniejsze rozwiązania. NEWSLETTER MORSKI cieszący się największą liczbą odbiorców, pierwsza morska TV internetowa – GospodarkaMorska.TV, anglojęzyczny serwis internetowy oraz katalog eksportowy marinepoland.com ugruntowały naszą pozycję lidera.

GospodarkaMorska.pl to również największa i najaktualniejsza polska baza danych i katalog firm morskich, największa baza publikacji, wiadomości morskich oraz najpopularniejsza giełda ogłoszeń morskich i przetargów.

www.gospodarkamorska.pl